#อุดรูรั่วรับคนไร้บ้าน อบจ.ร่วมสจ.ดูแลคนไร้บ้าน อุดรูรั่วโควิด ป้องกันการติดเขื้อและแพร่กระจายต่อไปอีก

เมื่อเวลา 08:30 น วันที่ 27 สิงหาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการประสานงานและแจ้งรายงานเรื่องคนไร้บ้าน จากนายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอบรรพตพิสัย ว่า พบคนไร้บ้านเป็นชาย นั่งอยู่ข้างตู้ยามข้างถนน เกรงว่า อาจจะเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแพร่กระจายเชื้อโควิด จึงประสานขอความร่วมมือเพื่อที่จะรับตัวชายไร้บ้านคนนี้ส่งที่ศูนย์พักคอยบึงบอระเพ็ด

หลังจากทราบเรื่อง พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ จึงประสานงานไปยังศูนย์พักคอยของอบจ.นครสวรรค์ ที่บึงบอระเพ็ดให้จัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรับตัวชายไร้บ้านจากอำเภอบรรพตพิสัย ที่นายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอบรรพตพิสัยจะนำตัวมาส่ง และให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการจัดหาที่พัก อาหาร พร้อมทั้งนำตัวชายคนนี้ตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วย หากเป็นลบก็จะนำเข้าศูนย์พักคอยเพื่อตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่ง หากเป็นบวกก็จะนำส่งเข้าโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรีเพื่อทำการรักษาต่อไป

” จากสถานการณ์ของโรค covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วนั้น ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ติดเชื้อได้ สำหรับคนไร้บ้านก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ควรต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ เพราะอาจจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อและนำเชื้อแพร่กระจายไปทั่วได้ ทาง อบจ.นครสวรรค์ จะพยายามที่จะอุดรูรั่วทุกๆทางเพื่อให้สามารถกำจัดและควบคุมโรค covid 19 ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์กล่าวในที่สุด


////

Related posts