#นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดฯพร้อมทีมงาน ได้นำจนท.ทต.ป่าแดดฯ ลงพื้นที่ Big Cleaning Day

นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดฯพร้อมทีมงาน ได้นำจนท.ทต.ป่าแดดฯ ลงพื้นที่ Big Cleaning Day บริเวณหน้าหมู่บ้านยุพิน 5 ม.ที่10 ต.ป่าแดดฯ

โดยจะมีการดำเนินงานต่อไปเรื่อยๆในพื้นที่ตำบลป่าแดดฯ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรในพื้นที่ต่อไป

Related posts