นครสวรรค์ /// ร้องเรียนหน่วยงานมา 3 เดือนแล้วเรื่องเงียบหายจึงหอบหลักฐานร้องเรียนนักข่าว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางมัลลิกา พิมหนู อายุ 39 ปีอยู่บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 18 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และนาง ปรางทิพ แก้วบุญน้อย อายุ 39 ปีอยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 18 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทนชาวบ้านบ้านตะคร้อหมู่ 18 เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวเรื่องงบประมาณโครงการประชารัฐจำนวน250000 บาทโดยผู้นำชุมชนนำเงินไปใช้ผิดประเภท

นางมัลลิกา เล่าว่า เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ทางรัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณโครงการประชารัฐ จำนวน250000 บาทเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนโดยจำนวนเงินดังกล่าวต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านผ่านการเห็นชอบจากประชาชนในชุมชนว่าจะนำเงินที่ได้มานำไปพัฒนาอะไรในท้องถิ่น จากการลงมติของประชาชนในหมู่บ้านตะคร้อ ได้เสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์ที่เสียหายในการใช้น้ำประปานำกลับมาใช้ได้ภายในชุมชนเพื่อประชาชนจะได้มีน้ำประปาหมู่บ้านไว้ใช้อุปโภคบริโภคประชาชนเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ต้องไปทำเรื่องขอน้ำใช้ที่ อบต ตะกร้อ ให้นำน้ำใช้มาเติมไว้ในถังกลางหมู่บ้านแล้วให้ประชาชนที่ไม่มีน้ำใช้นำถังพลาสติกไปลองน้ำใช้แนะนำไปเก็บกักไว้ใช้ในโอ่งที่บ้านของประชาชนแต่บางบ้านมีแต่ผู้สูงอายุต้องเดินจากบ้านเกือบครึ่งกิโลเมตร

เพื่อไปรองรับนํัาหากไม่ไปก็ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคภายในครอบครัวสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากก็เพราะว่าผู้นำท้องถิ่นนำเงินงบประมาณไปเทพื้นปูนในพื้นที่วัดวังกระโดนน้อยหมู่ 18 โดยผู้นำท้องถิ่นอ้างว่าเทพื้นปูนเพื่อไว้ตากพืชผลทางการเกษตรในอนาคต โดยไม่มีการนำเรื่องเข้ามาประชาคมหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านสงสัยว่ามันผิดวัตถุประสงค์จนเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมตัวกันไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่กลัวเรื่องจะเงียบหายจึงอยากให้ผู้สื่อข่าวช่วยนำเสนอข่าวถึงผู้ว่า ธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งตรวจสอบความไม่โปร่งใสในโครงการโดยเร่งด่วนและหาทางแก้ไขให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคในชุมชนให้ทีครับท่านความเดือดร้อนของประชาชนรอท่านช่วยเหลืออยู่เดือดร้อน

ภาพ/ข่าว โดย ภัทรชัย  ศรีสิริเสถียร ผู้สื่อข่าวรายงาน

Related posts