#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมครอบครัว บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมครอบครัว บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ โดยมี ศ.คลินิค นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts