นครสวรรค์ /// เฝ้าสังเกตุการณ์สถานีวิทยุชุมชน

เมื่อ  ๒๐๑๐๐๐  พ.ค.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เฝ้าสังเกตุการณ์สถานีวิทยุชุมชนได้ เข้าพบ นาย ณันธโกมล  จันทร์วงค์ (ดีเจป๊อด)  ผู้จัดการสถานีวิทยุ คนรักเก้าเลี้ยว คลื่นความถี่   ๙๕.๐๐ MHZ เลขที่ ๒๐๓ ม.๒ ต.หัวดง  อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เพื่อขอความร่วมมือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตามที่รัฐบาลได้กำหนด ทั้งนี้ผู้จัดการสถานี และนักจัดรายการ ยินดีให้ความร่วมมือกับทาง ชป.อ.เก้าเลี้ยวเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว   ร้อย  รส.ที่ 1  ( มทบ 31 )

มนตรี มั่นคงดี ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์

Related posts