#แยกปลาออกจากน้ำ รบแตกหักในตำบลหมู่บ้าน”


สงครามโรคครั้งนี้รุนแรงยิ่งนัก พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศทำการรบเพื่อพิชิตโรคด้วยยุทธวิธี “แยกปลาออกจากน้ำ รบแตกหักในตำบลหมู่บ้าน” คือ ทุก อบต.ต้องดำเนินการตรวจตัดแยกคนติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ ก่อนส่งกลับบ้าน เพราะทุก อบต.มีที่พักคอยแล้ว ซึ่งทาง อบจ.พร้อมให้การสนับสนุนทุกอบต.ทุกโรงพยาบาลสนาม ในเรื่อง เตียง ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็น ถ้า อบต.ที่ใดขาดแคลน ขอให้ติดต่อผ่าน สจ.ในพื้นที่ได้ทันที

สถานการณ์โรคโควิด 19 ระยะนี้ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก พวกเราต้องร่วมใจกัน ด้วยการสร้างวินัยในตนเอง ช่วยกันรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ต้องใช้ยุทธวิธี อันหลากหาย ร่วมแรง ร่วมใจกันดำเนินการ อย่างเป็นระบบ พร้อมใจกันนำตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้าตรวจหาเชื้อ ถ้าบวกเข้าโรงพยาบาลสนาม ถ้าลบเข้ากักตัว ก่อนจะตรวจอีกครั้ง ปลอดภัยแล้วค่อยกลับบ้าน อย่าลืมสวมแมส ล้างมือบ่อยๆ มีระยะห่างทางสังคม พวกเราทุกคนจะปลอดภัย

“มีปัญหาเรื่องโรคโควิด ติดต่อ อบจ.นครสวรรค์ ”
ด้วยรักและห่วงใย
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
////

Related posts