#นายกอนุมัติทุก อบต. นายก อบจ.สั่งอนุมัติทันที ทุกอบต.ที่ขอเตียง ที่นอน หมอน มุ้ง ติดต่อผ่าน สจ. มาทำความเข้าใจ วิธีการ กระบวนการ รับของได้ทันที กำลังสั่งเพิ่ม

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรค covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปในขณะนี้ ทำให้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งลงมาให้ทุกอบต.ดำเนินการจัดทำศูนย์พักคอย เพื่อช่วยกัน ดูแล ตรวจหาเชื้อของผู้ที่เดินทางกลับบ้านทุกคน พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับคณะสมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ จึงร่วมกันจัดโครงการให้การสนับสนุน เตียง ที่นอน หมอน มุ้งและอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้ทุกอบต.ที่ขาดแคลน หากมีส่วนใดที่ทางอบต. มีงบประมาณพอ สามารถดำเนินการได้ก็ให้ทำไป หากขาดแคลนงบประมาณ หรือเกินศักยภาพ ก็ขอรับการสนับสนุนได้ที่อบจ.นครสวรรค์โดยการติดต่อผ่านมาทางสมาชิกสภาอบจ.ในพื้นที่ 

สำหรับในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ คณะสมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ นำโดยนายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ. นางสาวชุติมา เสรีรัฐ รองประธานสภาอบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาอบจ. และคณะสจ.อีกหลายคนนำ นายกอบต. ปลัดอบต. เดินทางเข้าพบ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุน

ซึ่งก่อนที่จะรับของ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ได้ชี้แจงและอธิบายทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนวิธีการดำเนินการทำศูนย์พักคอยของอบต. โดยแจ้งว่าทุกคนที่เดินทางกลับบ้านต้องมาทำการตรวจหาเชื้อก่อน หากพบผู้ใดมีเชื้อให้เข้าพักที่ศูนย์พักคอย หากตรวจแล้วไม่มีการติดเชื้อหรือผลเป็นลบ ก็ยังไว้ใจไม่ได้ ให้แยกไปกักตัวเองที่บ้านอีกตามระยะเวลาที่กำหนด และขอให้ทุกอบต.เข้มงวดกวดขัน ดูแลคนที่เดินทางกลับบ้านด้วยว่าต้องมาทำการตรวจหาเชื้อก่อน ขอให้มีวินัยในตนเอง ด้วยการมีระยะห่างทางสังคม

นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ในเรื่องการทำ Community Isolation ระดับตำบลนั้นเชื่อว่าแต่ละอบต.ยังเข้าใจไม่ถูกต้องตรงกันตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในเรื่องนี้จริงๆแล้วจะต้องมี 3 สิ่งที่สำคัญคือ
1 การจัดสถานที่ต้องจัดให้มีการแยกชายหญิงแยกส่วนกันอย่างชัดเจน มีแผงกั้น จัดระบบดูแล
2 ในการเข้าออกหมู่บ้านตำบลจะต้องมีการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนเข้ามาทำการตรวจหาเชื้อก่อนจะกลับไปบ้าน
3 ขอให้ทุกคนมีวินัยทางสังคมอย่างเข้มงวด คือต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และปฏิบัติตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย
หากแต่ละอบต.ไม่เข้มงวด ไม่รัดกุม และจัดระบบไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดคลัสเตอร์ในระดับตำบล หมู่บ้านได้ ซึ่งจะทำให้เชื้อแพร่กระจายได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น หากสามารถดำเนินการอย่างเข้มงวดรัดกุมและมีระบบที่ชัดเจนก็จะสามารถควบคุมโรคได้แน่นอน”
////

Related posts