#ติดตามรับชมรายการ สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน…🍾🍷“ดื่มมาหนัก พักตับบ้าง” งดเหล้า เข้าพรรษา ฟื้นฟู”ตับ” ได้จริงหรือ

ติดตามรับชมรายการ สุขภาพดีกับหมอสวนดอก

ตอน…🍾🍷“ดื่มมาหนัก พักตับบ้าง” งดเหล้า เข้าพรรษา ฟื้นฟู”ตับ” ได้จริงหรือ

————————————————
📍วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
————————————————
โดยวิทยากร
รศ.นพ. ธเนศ ชิตาพนารักษ์
อาจารย์หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts