#การบริจาคโลหิตก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 🦠🩸

การบริจาคโลหิตก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 🦠🩸

🩸 บริจาคโลหิตก่อนฉีดวัคซีน
หากไม่มีอาการอ่อนเพลียสามารถฉีดวัคซีนได้ในวันถัดไป
⚠️ ไม่ควรบริจาคโลหิตวันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีน

🩸 บริจาคโลหิตหลังฉีดวัคซีน
กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย.
〰️ เว้น 7 วัน หลีงฉีด

🤢กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนขอให้หายดีก่อน
〰️ เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3j9dVma
Facebook : https://bit.ly/376yhXB
Twitter : https://bit.ly/3BUHVKU
Instagram : https://bit.ly/3idn3GZ
Telegram : https://bit.ly/376FlDo
Blockdit : https://bit.ly/2TGJ9bm
Line @MedCMU : https://bit.ly/37akEGQ

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 🦠🩸

🩸 บริจาคโลหิตก่อนฉีดวัคซีน
หากไม่มีอาการอ่อนเพลียสามารถฉีดวัคซีนได้ในวันถัดไป
⚠️ ไม่ควรบริจาคโลหิตวันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีน

🩸 บริจาคโลหิตหลังฉีดวัคซีน
กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย.
〰️ เว้น 7 วัน หลีงฉีด

🤢กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนขอให้หายดีก่อน
〰️ เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3j9dVma
Facebook : https://bit.ly/376yhXB
Twitter : https://bit.ly/3BUHVKU
Instagram : https://bit.ly/3idn3GZ
Telegram : https://bit.ly/376FlDo
Blockdit : https://bit.ly/2TGJ9bm
Line @MedCMU : https://bit.ly/37akEGQ

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

Related posts