#อบจ.24ชั่วโมง “ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวัน อย่านั่งนับกันเล่นๆ มันหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของทุกครอบครัว ” ทีมงาน อบจ.ลุยงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีพัก ไม่มีวันหยุด

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กระจายไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลให้เกิดมีผู้ติดเชื้อจำนวนมหาศาล มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบจ.จึงร่วมกัน จัดโครงการ รับคนนครสวรรค์กลับบ้าน จัดทำศูนย์พักคอย รวมไปถึงโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยผู้ที่เดินทางกลับบ้าน ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองให้แน่ใจว่าปลอดภัยไม่ติดเชื้อจึงจะส่งกลับบ้าน

ในการดำเนินการต่างๆ ของอบจ.นครสวรรค์นั้น มีหลายฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายทำงานโดยไม่มีวันหยุด ทำงานทุกวันเช้ายันดึก เพื่อเร่งรับคนกลับบ้าน ให้บริการดูแล จัดที่พักคอย รวมถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม ที่มีนายแพทย์ชวลิต วิมลเฉลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์ และคณะแพทย์เข้ามาร่วมดูแลรักษา และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี ให้ใช้อาคารหอพักชาย 104 ห้องทำที่พักคอย และโรงพยาบาลสนามอีก 250 เตียง

ในส่วนของงานการรับโทรศัพท์เพื่อประสานงานผู้ที่จะต่อเข้ามาทางสายด่วน 1131 และ 056 803 522 ที่มีนางกาญจนา ไชยพรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการืเป็นหัวหน้าคณะ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้ามารับโทรศัพท์ พร้อมทั้งประสานงานเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้ติดต่อเข้ามา เพื่อจัดรถ จัดคนขับ รวมถึงสอบถามโรคประจำตัว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้าน

ในด้านของการจัดรถตู้ เพื่อรับผู้ป่วย มีนายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ. เป็นผู้รับผิดชอบ นางทัศวลั ผึ้งงสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย ดูแลเรื่องความสะอาดและการฆ่าเชื้อในรถ รวมทั้งการปล่อยรถ ซึ่งรถทุกคันจะออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดไปยังจุดหมายปลายทางตามเส้นทางที่กำหนด จะกลับมาให้ทันการตรวจหาเชื้อ ในขณะนี้มีจำนวนผู้ติดต่อขอกลับบ้านมากเกินกว่าจำนวนรถที่มีอยู่ จึงต้องมีการจัดเรียงลำดับ

ในส่วนงานที่บึงบอระเพ็ด มีนายเอกราช กะระกล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องรับตัวผู้ป่วยเพื่อจัดคิวในการตรวจสอบหาเชื้อ หากมีผลเป็นบวกส่งเข้าโรงพยาบาลสนามที่บึงบอระเพ็ดซึ่งขณะนี้จำนวน 163 เตียงเต็มแล้ว จะต้องจัดส่งไปที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏย่านมัทรี ส่วนผู้ที่ตรวจแล้วมีผลเป็นลบ จะจัดส่งเข้าศูนย์พักคอยที่อาคารหอพักชายมหาวิทยาลัยราชภัฏย่านมัทรี ขณะนี้มีจัดส่งเข้าพักคอยจำนวนหนึ่งแล้ว

ด้านการจัดทำที่พักคอยและโรงพยาบาลสนาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏย่านมัทรี มีสิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ พร้อมกับนายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายชัยภักดิ์ มั่นคงเศวตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำที่พักคอยเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 104 ห้องมีเตียง ที่นอน พัดลม ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ครบ และในส่วนของโรงพยาบาลสนามอีก 250 เตียง ประกอบเตียงปูที่นอน ติดหมายเลข ทำแผงกั้น ทำ Buffer แล้ว จะต้องดูแลในเรื่องของ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา อินเทอร์เน็ต ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะติดเชื้อ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถรับผู้ป่วยเข้าพักได้ในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้

สุดท้ายพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า “ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวัน อย่านั่งนับกันเล่นๆ มันหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของทุกครอบครัว เราจะมัวรอช้าอยู่ไม่ได้แล้ว”
////

Related posts