#ขอขอบคุณท่านรองจารุวัฒน์เป็นอย่างยิ่ง ในการจัดตั้งศูนย์ฝึก กีฬาบนพื้นที่สูง

ท่านอธิการบดี มอบอำนาจให้ ขอใช้พื้นที่ที่ อ.ดอยหล่อ จ เชียงใหม่

ได้รับแจ้งจากท่านดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ว่าทางจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่ากรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใช้พื้น ที่ดอยหล่อ ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูง ตามเอกสารที่แนบ
มานี้ครับต้องที่คอยตามเรื่องนี้มาตลอดเป็นเวลาหลายปี จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

Related posts