#เพิ่มเตียงรวม 200 เห็นด้วยกับ อบจ. มีขอเพิ่มเตียงมาอีก 5 แห่ง รวม 200 คาดหวังไม่น่าต่ำกว่า 1000 อบจ.ยันพร้อมสนับสนุนหมด ให้ขอมา

สืบเนื่องจากการที่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีโครงการที่จะให้การสนับสนุน ทั้งอุปกรณ์และงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่ง ที่มีความประสงค์จะเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย โรคโควิด 19 โดยมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกอบจ. เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานและดำเนินการ ซึ่งในช่วงเช้ามี สาธารณสุขอำเภอชุมตาบง ติดต่อ ขอรับการสนับสนุนมาจำนวน 30 เตียง

ต่อมาในช่วงบ่าย นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ แจ้งว่า มีอีกหลายโรงพยาบาลที่ติดต่อขอขยายเตียงเพิ่มเติม ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเทศบาลทับกฤช อำเภอชุมแสง จำนวน 50 เตียงเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จำนวน 70 เตียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จำนวน 30 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง 20 เตียง รวมทั้งสิ้น 5 โรงพยาบาล จำนวน 200 เตียง

ซึ่งทางพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยืนยันว่า ยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุกโรงพยาบาล เพราะทุกโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอยู่แล้ว อาจจะขาดแคลนอุปกรณ์และงบประมาณ หากโรงพยาบาลใดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนก็ขอให้แจ้งติดต่อมาได้ที่ อบจ.นครสวรรค์ ในเบื้องต้นอบจ.นครสวรรค์ได้สั่งซื้อเตียงมาแล้ว จำนวน 500 เตียงและจะสั่งซื้อเพิ่มอีก 500 เตียง ในภาพรวมทั้งจังหวัด ถ้ามีการขยายเพิ่มจำนวนเตียง แต่ละโรงพยาบาล คาดว่าจะได้ไม่น้อยกว่า 1,000 เตียง น่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยที่เดินทางกลับบ้านได้เพียงพอ
////

Related posts