#ปลัด ทส. เผยไทยเตรียมบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก” จ.ตาก

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2564) // นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อยู่ระหว่างเตรียมการขอบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก ใน Guinness World Record หลังจากที่ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบไม้กลายเป็นหินที่พบในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก แล้วว่า มีความยาวมากกว่าที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า “จากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ได้รับทราบข้อมูลว่า ณ ที่แห่งนี้ ได้มีการค้นพบไม้กลายเป็นหินหลายต้น โดยต้นที่ 1 ที่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2546 หรือเมื่อ 18 ปีที่แล้ว มีความยาวมากที่สุด คือ ยาว 72.22 เมตร หรือเทียบเท่ากับความสูงของตึก 20 ชั้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปี และจากการตรวจสอบพบว่า เป็น ต้นทองบึ้ง ซึ่งไม่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน แต่จะพบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรมาลายู จากการค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญ มีซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงกว่า 120,000 ปีที่ผ่านมาได้ ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า ในอดีตพื้นที่จังหวัดตากแห่งนี้ ได้เคยมีสภาพเป็นป่าดึกดำบรรพ์มาก่อน
จากการเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา จึงได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันตรวจสอบสถิติข้อมูล
ไม้กลายเป็นหินที่มีการถูกบันทึกไว้ โดยพบว่า ไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวที่สุดในโลก ที่มีการบันทึกสถิติอยู่ในปัจจุบัน เป็น ไม้กลายเป็นหินที่พบที่เมือง Qitai มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาวเพียง 38 เมตร
กรมทรัพยากรธรณี จึงได้ประสานงานกับสำนักงานของ Guinness World Record ยื่นเอกสารขอบันทึกสถิติโลกใหม่ เพื่อบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นข้อเสนอรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการต่อไป”

นายจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเตรียมการยื่นข้อเสนอรับรองสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก
ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก รวมไปจนถึงภาคธุรกิจเอกชน ที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีของประเทศในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ และการเป็นแหล่งเรียนรู้
ซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยต่อไปในอนาคต เนื่องจากซากดึกดำบรรพ์แต่ละชิ้นล้วนมีความสำคัญ ที่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัจจุบันและอนาคตได้ เพราะอดีตจะเป็นตัวกำหนดปัจจุบัน และปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคต ดังนั้น งานด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ จึงเป็นอีกงานที่สำคัญทางด้านธรณีวิทยาของไทย”

Related posts