#นายกวิรัช โตอิ้ม “ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล”

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล/ หัวหน้าส่วนราชการ


ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล ตกแต่งสถานที่และประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 ด้วย


ภาพ สำเริง / ภูมิภัทร
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts