#มอบทันที รพ.ชุมตาบาง อบจ.มอบทันที ให้อุปกรณ์ รพ.ชุมตาบง ที่ขอขยายเตียง ร่วม สสจ.คุยมาตรการรับคนกลับบ้าน แยกรถ แยกคน แยกบวก แยกลบ พร้อมตรวจหาผลยืนยัน

เมื่อเวลา 14:30 น วันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบพิธีมอบที่นอน และข้าวของเครื่องใช้ ให้แก่โรงพยาบาลชุมตาบง ที่ทำเรื่องขอขยายเตียงเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 เตียง โดยมีนายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และนายวิษณุ สะบายแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบ

ก่อนหน้าที่จะมีการมอบของ เป็นการประชุมร่วมสองฝ่ายระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ในเรื่องมาตรการ คัดแยกคน ที่ทางอบจ.นครสวรรค์รับกลับบ้าน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุข โดยมีการแยกรถ แยกคน สำหรับผู้ที่มีใบยืนยันการตรวจแล้วว่ามีผลเป็นบวก นำส่งเข้าโรงพยาบาลสนามที่อาคารเอนกประสงค์บึงบอระเพ็ด

สำหรับผู้ที่ไม่มีใบตรวจยืนยัน หรือทำRapad Test มาจะต้องทำการตรวจหาผลยืนยันให้ชัดเจนโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ผู้ใดมีผลเป็นบวกส่งเข้าโรงพยาบาลสนามอาคารอเนกประสงค์บึงบอระเพ็ด ผู้ที่มีผลการตรวจเป็นลบส่งเข้าศูนย์พักคอย ที่อาคารหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ ย่านมัทรี
////

Related posts