#สโมสรไลออนส์พระบางนครสวรรค์มอบเงินสนับสนุนซื้อชุดตรวจ Rapid Antigen test COVID19

สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์มอบเงินสนับสนุนซื้อชุดตรวจ Rapid Antigen test COVID19 จำนวนเงิน 10,000 บาทให้กับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากCOVID19
ณ.เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการนำของนายกสโมสร ไลออนวันทนีย์ ผลกาญจนะ

Related posts