#ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตามการนัดในระบบหมอพร้อม

ทุกท่านจะได้รับ วัคซีนเข็มที่ 1 เป็น วัคซีน ซิโนแวค
วัคซีนเข็มที่ 2 เป็น วัคซีน แอสตร้า เซเนก้า
ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง)

แนวทางนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

หากท่านยังไม่มีนัด โปรดนัดผ่านเวปไซด์ ​”ก๋ำแปงเวียง”
https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)

ประกาศ : วันที่ 27 ก.ค. 2564

 

Related posts