#ชุมแสงปรึกษาขยายเตียง นายกเล็กชุมแสง ยกทีมพบนายก อบจ. ปรึกษาขยายเตียง รับผู้ป่วย หาสถานที่ได้ อบจ.พร้อมทุ่มงบช่วย

เมื่อเวลา 13:30 น ที่ห้องประชุม ศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ การต้อนรับนายไชยา คลอวุฒินันท์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง นายดนุพล เรือนทอง นายแสงอนันต์ คลอวุฒินันท์นันท์ นายสมชาย สุขพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง และคณะ ที่เดินทางมาเข้าพบ และขอปรึกษาหารือเรื่องการขยายเตียง ที่โรงพยาบาลอำเภอชุมแสง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรค covid-19 ที่ขณะนี้กำลังมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว และที่โรงพยาบาลชุมแสง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจนขณะนี้เตียงใกล้จะเต็มแล้ว รวมทั้งมีการมอบกระเช้าขอบคุณที่ อบจ.นครสวรรค์ช่วยจัดส่งเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกคลอง

โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ให้คำแนะนำว่าให้นายกเทศมนตรีไปตรวจสอบดูพื้นที่ ที่โรงพยาบาลชุมแสง ร่วมปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสงในการจัดหาพื้นที่ หากมีพื้นที่ที่จสามารถเพิ่มเตียง ขยายการรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้ โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมแสงมีอยู่ ในการดูแลผู้ป่วย หรืออาจมีสถานที่อื่นที่จะสามารถจัดทำโรงพยาบาลสนามได้ โดยมีคณะบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยก็สามารถจัดทำได้ ซึ่งทางอบจ.นครสวรรค์จะจัดส่งคณะจากกองช่างเข้าไปร่วมดำเนินการในการจัดทำให้ พร้อมสนับสนุนเตียง และอุปกรณ์ที่จำเป็น จะได้ขยายการให้บริการได้มากขึ้น สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีก
////

Related posts