#อบจ.ร่วมม.ราชภัฏ ทำ MOU อบจ.กับ ม.ราชภัฏ ทำ MOU เรื่องทำศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม ใช้หอพักชาย อาคารประชุมและนิทรรศการ รองรับคนนครสวรรค์กลับบ้าน ตรวจ สังเกตอาการ

เมื่อเวลา 10:00 น วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามทำ MOU กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอยและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ย่านมัทรี) โดยมีนายเชิดพันธ์ุ มาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

โดยในการลงนามทำ MOU ในครั้งนี้นั้นเป็นการขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ย่านมัทรี) ที่อาคารหอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง กับที่อาคารประชุมและนิทรรศการนานาชาติ เพื่อทำศูนย์พักคอยหรือ Community Isolation และโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับชาวนครสวรรค์ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด จะได้มีพื้นที่กักตัวสังเกตอาการ รวมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อจะได้ส่งคนที่ปลอดโรค ปลอดจากเชื้อโควิดกลับสู่ครอบครัว อันเป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อ จำนวนผู้ติดเชื้อจะได้ลดลง

ในการเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้นั้น ทางอบจ.นครสวรรค์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้าไปจัดเตรียมความพร้อม ตั้งแต่เรื่องไฟฟ้า ประปา ระบบอินเทอร์เน็ตร ะบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการกำจัดขยะติดเชื้อ ระบบโทรศัพท์ รวมถึงการจัดเตรียม ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้ที่จะเข้าพักแล้ว
////

Related posts