#ผู้พิการกับการรับวัคซีนโควิด-19

ผู้พิการกับการรับวัคซีนโควิด-19
————————————————
วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
————————————————
ผศ.ดร.นพ.สินธิป พัฒนะคูหา
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts