“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – สั่งปิด 10 สถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพิ่มอีก 10 สถานที่ เพื่อให้การควบคุมโรคโควิด–19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสถานประกอบการที่ยังให้เปิดดำเนินการได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**********************

เชียงใหม่ – โควิดระลอก 3 กระทบเศรษฐกิจการบริการของเชียงใหม่ เกือบ 60%

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 3 กระทบเศรษฐกิจการบริการ การท่องเที่ยว เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ พร้อมวางแผนช่วยเหลือตามแนวทางของรัฐบาล เน้นย้ำผู้ประกอบการนำแรงงานจากพื้นที่อื่นที่เข้ามาเก็บผลผลิตลำไย ไปขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน 1 สิงหาคม นี้

*********************

เชียงใหม่ – ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 100 ราย ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย อีก 27 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด

แจ้งพนักงานร้านกาแฟมวลชนที่ได้สัมผัสกับหัวหน้างานที่ออกตรวจร้านกาแฟ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมให้กักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 รายวันนี้ เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

********************

จ.ลำพูน ส่ง “นักรบชุดขาว” ชุดที่ 5 เสริมทัพดูแลผู้ป่วย COVID19 ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งและให้กำลังใจ “นักรบชุดขาว” จังหวัดลำพูน ชุดที่ 5 เพื่อเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564

**********************

พะเยา – กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 พร้อม อำเภอเชียงคำ แขวงการทางเชียงคำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำ “จิตอาสา ร่วมทำความดีด้วยกาย จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม รองรับคนกลับบ้านเกิด ”

รองรับประชาชนชาวเชียงคำเดินทางกลับภูมิลำเนา กักตัวเฝ้าติดตามอาการและรักษา จากไวรัส covid-19 ระบาด

************************

จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายศรัณยู มีทองคำ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

**********************

เชียงราย – โครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้”ประจำปี 2564

นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีฐานะยากจน ที่เข้าร่วม โครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้”ประจำปี 2564 รายนางสาวรัตติกร กอบคำ บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 25 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ยากไร้

***********************

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาและ วัชพืชน้ำ

ที่บริเวณสะพานขัวเผือก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาและ วัชพืชน้ำ โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาและ วัชพืชน้ำ ณ บริเวณลำน้ำแม่ฮ่องสอน

***********************

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยไวรัส covid-19 จากคุณณกานดา แซ่เตียว ตัวแทนของบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

***********************

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบชุด​ PPE​ จำนวน​ 50​ ชุด จากคุณคนึงนิจ และคุณภานุชนารภ พาณิชกระจ่าง ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

********************

สวนสัตว์เชียงใหม่  //   รีบด่วน! พลาดแล้วจะเสียใจ กับโปรโมชั่นดีๆ เหลือเวลาอีกเพียง 5 วันเท่านั้น

กับค่าเข้าชมสวนสัตว์+ค่าเข้าชมอควาเรี่ยม เพียง 220 บาท (สำหรับผู้ใหญ่คนไทย)

**********************

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอร่วมมือผู้ที่ต้องการสนับสนุนอาหาร หรือ สิ่งของ ให้กับชุมชน หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

                                                  ***********************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

*************************

เหลือเวลาอีกเดือนกว่า  ก่อนเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีลีกสูงสุดของ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด “ช้างเผือก”ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนทุกรูปแบบ เพื่อโลดแล่นใน ไทยลีก อย่างเต็มที่ 

************************

 “พยัคฆ์ล้านนา ” เชียงใหม่เอฟซี เปิดตัว “ฟาหัส” ยืนด่านสุดท้าย⁣ เพื่อความเข้มแข็งในแดนหลัง มั่นใจเต็มที่ ไทยลีก 2

**************************

“โค้ชปอนด์” พร้อมแล้ว นำขุนพลแข้ง”ราชันโคขาว” พร้อมลุยเต็มที่ “ไทยลีก2” แย่งตั๋วขึ้น ไทยลีก ทุกขุมกำลังซ้อมเข้ม

*************************

ขุนพล”คาวบอย” แม่โจ้ยูไนเต็ด หลังจากที่เจ้าเทพหายหน้าหายตาไปหลายวัน เขากลับคืนสนามเป็นที่เรียบร้อย หลังจากเจ้าตัวเกิดอาการ อาหารเป็นพิษ จนต้องนอนโรงพยาบาลเเละพักซ้อมไปหลายวัน

***********************

ไทยลีกเลื่อนไป ได้มีเวลาลองทีมสร้างความสัมพันธ์กันในทีมมากขึ้น  เราได้นักเตะดีๆเข้ามาในทีมถ้ามีทีมเวิร์คมากขึ้น  “รถม้ามรกต” ลำปางเอฟซี ทุมเทซ้อมอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

Related posts