#พิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑, คุณกัตติมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑

โดยภายในพิธีได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ที่ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมจากเดิม เพื่อให้สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่เป็นกำลังสนับสนุนให้กับกองบิน ๔๑ ต่อไป

Related posts