“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

วันที่  (21 ก.ค. 64) ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมพิธี

************************

จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 82 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเชียงใหม่ ครบ 725 ปี

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 82 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเชียงใหม่ ครบ 725 ปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จำนวน 82 ป้าย ตามจุดต่างๆ

************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขัวมุงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยม นายสุพจน์ ศรีเผือด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขัวมุง ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการตั้งด่านตรวจโควิด-19

*****************************

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระดมความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ ผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลระดับจังหวัดสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ มุ่งเน้นเสริมศักยภาพของพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างโอกาสผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลระดับจังหวัดสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ มุ่งเน้นเสริมศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

**********************

ลำพูน – ผู้บริหารเครือสนามกอล์ฟกัซซัน มอบอาหารกล่อง และมะนาวสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

( 21 กรกฎาคม 2564 ) ที่ห้องรับรอง ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 60 กล่อง และผลมะนาวสด

จากนางพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา และคณะ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในช่วงการป้องกันไวรัสโควิด – 19 และ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับประทาน อาหารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน นอกจากนี้ผู้บริหาร สนามกอล์ฟ เครือกัซซัน ก็ได้มอบอาหารกล่องสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินงานป้องกันไวรัสโควิด – 19 ที่โรงพยาบาลลำพูนด้วย

**************************

เชียงใหม่ – ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอนพิเศษ ” คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมรับมือสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ “

ถ่ายทอดสดผ่านเพจ เฟสบุคคณะแพทยศาสตร์ มช. และ เพจ “สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.        รับชมรายการย้อนหลัง :https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/116015443987331/

***************************

เชียงใหม่ -รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ งานการเงิน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

ได้มอบหมายให้ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ งานการเงิน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เรื่องการอบรมการเข้าใช้งานระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(E-TNSU English Test) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting ณ ห้องประชุมพลบดี2

**************************

เชียงราย – กรมอุตุนิยมวิทยา’ เผยพายุโซนร้อน “เจิมปากา” เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้แล้ว และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ จึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย

มื่อช่วงเช้าวันที่ 21 ก.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่เส้นทางเดินพายุโซนร้อน “เจิมปากา (CEMPAKA)” ซึ่งได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ แถบมณฑลกวางตุ้งแล้ว และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ส่วนพายุไต้ฝุ่น “ยีนฟ้า (IN-FA)” อยู่ห่างไกลออกไปทางเกาะไต้หวัน กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือ คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศจีนด้านตะวันออก วันที่ 25-26 ก.ค.64 โดยพายุทั้ง 2 ลูก ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง เพียงแต่ทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ช่วงสัปดาห์นี้

************************

จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเหรียญพระพุทธชินราช พร้อมให้ทุกหน่วยงานติดต่อรับมอบ นำไปเช่าบูชาตามเหมาะสม

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเหรียญพระพุทธชินราช รุ่น สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

**************************

จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ในจังหวัด 4 ราย รับกลับภูมิลำเนา 7 ราย รวมขณะนี้ รักษา 40 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 25 ราย ปานกลาง 11 ราย และรุนแรง 4 ราย

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในวันที่ (21 ก.ค. 64) จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัด ที่ไปป่วยที่ต่างจังหวัด กลับมารักษา 7 ราย

*********************

สื่อมวลชนอาวุโสเมืองเวียงพิงค์ ติดตามข่าวสารการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด เกาะติดสถานการณ์การระบาดที่รุนแรง แจ้งให้ประชาชนรับทราบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ

***********************

ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบนมสมูทตี้ จำนวน 110 ขวด จากคุณกาญจนา บุญทาเมือง (แอร์พอร์ตโฮม) ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

**************************

อ.นพ.สุทธิภาศ พงษ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 12 แพ็ค และกระดาษชำระ จำนวน 2 แพ็ค จากโรงแรมเอส 17 แอท นิมมาน ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ covid -19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

***************************

“ช้างเผือก”  มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ขับเคลื่อนทุกรูปแบบ ก่อนเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีลีกสูงสุดของ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” 

ร่วมส่งกำลังใจให้ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” กับการลงเล่นในศึกไทยลีก 1 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ !!!

*************************

VOLT มีความยินดีที่จะประกาศถึงการบรรลุข้อตกลง เพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอล เชียงใหม่ เอฟซี Official Chiangmai Football Club ประจำฤดูกาล 2021/2022

****************************

สโมสรแม่โจ้ ยูไนเต็ด สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100,000 บาท

**************************

“ประธานหมู” มุ่งมั่นสนับสนุนเยาวชนเลือดใหม่อย่างจริงจัง เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ก้าวสู่สังเวียนนักเตะอาชีพ สร้างอนาคตให้ดีกับเยาวชนอย่างยั่งยืน  เตรียมส่ง”สิงห์เหนือ เชียงใหม่ ” ลงฟาดแข้งฟุตบอล”ช้างเอฟเอคัพ” ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

*************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

 

Related posts