#อบจ.ลุยรับคน ทำ CI นายก อบจ.ประกาศเดินหน้าลุยรับคนกลับบ้าน ทำศูนย์พักคอย ป่วย/ไม่ป่วย รับกลับหมด “คนนครสวรรค์ต้องไม่ฆ่าตัวตาย ต้องได้กลับนครสวรรค์”

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ที่อาคารเอนกประสงค์ สัมมนาและจัดนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ. สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ. และคณะ เดินทางเข้าไปดูการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอย รับคนนครสวรรค์กลับบ้านจากทั่วประเทศ โดยมีนางสาวบุษกร สุรรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเดินทางไปดูสถานที่ ที่จะใช้เป็นที่พักสำหรับรับคนนครสวรรค์กลับบ้าน

ในการจัดสถานที่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพลตำรวจตรีสุกฤษฎิ์ บุญทรง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ พันตำรวจเอกอมรวิทย์ มั่นทอง ผู้กำกับการปกครอง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 พันตำรวจโทประภาส รอดพินิจ รองผู้กำกับการปกครอง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 และคณะนักเรียนตำรวจ ที่ช่วยดำเนินการ ขนเตียงเหล็กสำหรับผู้ที่เดินทางกลับบ้าน โดยในเบื้องต้น จัดได้ประมาณ 300 เตียง แบ่งครึ่งเป็นสองข้าง แยกที่พัก ชาย-หญิง

ในเบื้องต้น อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับภาคประชาชนและส่วนราชการอื่น ที่เห็นด้วยและพร้อมจะให้ความร่วมมือในเรื่องของสถานที่ หากมีคนกลับบ้านจำนวนมากและที่พักไม่เพียงพอ ในส่วนของการจัดเตรียมรถเพื่อรับคนนครสวรรค์กลับบ้าน ส่วนหนึ่งจะมีรถพยาบาลของสถานสงเคราะห์คนชรา นิคมเขาบ่อแก้วนครสวรรค์ รถตู้ และรถยนต์อื่นๆ ที่สามารถใช้ในการขนส่งประชาชนได้ ซึ่งจะมีการจัดทำส่วนแยกระหว่างคนขับกับผู้โดยสารอย่างชัดเจน

ด้านรายละเอียด ในการดำเนินการนั้นทาง อบจ.นครสวรรค์ได้มีการประสานงานกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัย สมาชิกสภาอบจ. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. เพื่อร่วมกันดำเนินการ ในการจัดสถานที่พัก ในการคัดกรองประชาชน ในการตรวจ หาเชื้อ ก่อนจะจัดคนแยกขึ้นรถ แล้วพากลับนครสวรรค์

สำหรับการดำเนินการ มีการจัดแบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ที่มีผลยืนยันว่าเป็นบวก แต่ยังไม่แสดงอาการ จะนำเข้าพักที่สถานที่พักนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจ จะทำการตรวจ หากพบว่ามีผลเป็นบวกจะส่งเข้าที่พักที่อาคารเอนกประสงค์บึงบอระเพ็ด กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีผลตรวจเป็นลบ จะนำเข้าศูนย์พักคอยที่โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยจะมีแพทย์คอยตรวจ ติดตามผลตลอดเวลา

ด้านการดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งรถไปรับ การตรวจหาเชื้อ การพักคอย การรอดูอาการ อาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ ของผู้ที่เดินทางกลับบ้านกับอบจ.นครสวรรค์ ทางอบจ.จะเป็นผู้รับผิดชอบดำในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ผู้เดินทางกลับบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่วนผู้ที่มีศักยภาพสามารถเดินทางกลับมาเองได้ ขอให้แจ้งติดต่อ มาที่อบจ.นครสวรรค์ เพื่อเข้าระบบพักคอย รอดูอาการ และจะทำการตรวจหาเชื้อ เมื่อปลอดภัยไม่มีเชื้อจะนำส่งกลับถึงบ้านทุกคน

สำหรับฮอตไลน์สายด่วนที่อบจ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการ ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้มาที่หมายเลข 1131 โดยขณะนี้กำลังติดต่อประสานงานขอเพิ่มเป็น 10 คู่สาย เพื่อรองรับการประสานงาน แล้วจะมีการขอข้อมูล มีการนัดหมาย วันเวลาสถานที่ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรับและตรวจคัดกรองก่อนขึ้นรถ

ด้านการดำเนินการ จัดทำศูนย์พักคอย ในครั้งนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวยืนยันว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะทำให้ดีที่สุด ตามเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่จาก สป.สช. รวมทั้งจะจัดหาแพทย์ เข้ามาดูแลตรวจสุขภาพ ช่วยเหลือในระบบการบริหารจัดการ การดูแลขยะ ติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัย”

ในส่วนของกรณีที่มีผู้แสดงความประสงค์จะเดินทางกลับบ้านจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการประสานงานจากส่วนราชการในพื้นที่ ว่ายินดีให้การสนับสนุนในการใช้สถานที่ หากผู้เดินทางกลับมีจำนวนมากเกินกว่าที่ทางอบจ.จะรับได้ ซึ่งในขณะนี้ ได้มีชาวนครสวรรค์หลายรายแจ้งความประสงค์ จะขอเดินทางกลับนครสวรรค์เข้ามาบ้างแล้ว ทางอบจ.นครสวรรค์จึงจำเป็นต้องเร่งจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะมาเข้าระบบกับทางอบจนครสวรรค์ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้ง ยาสระผม ผ้าขนหนู ผ้าอนามัย มุ้ง เตียง ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน รวมไปถึง การให้บริการในเรื่องของอาหาร ครบ 3 มื้อทุกวัน จนกว่าจะมีผลตรวจว่าปลอดโรคปลอดภัยปลอดเชื้อแล้วทางอบจ. จึงจะนำส่งกลับถึงที่บ้าน

ทั้งนี้ ที่ทางอบจ.เร่งดำเนินการ เนื่องจากไม่อยากให้ชาวนครสวรรค์ จะต้องได้รับความทุกข์ยากลำบาก ในด้านความเป็นอยู่ ในด้านการรักษาโรค ในด้านการดูแล การตรวจหาเชื้อ ไม่ต้องไปนอนข้างถนนรอตรวจ ไม่ต้องนอนตายกลางถนน หรือนอนตายอยู่ที่ห้องพัก รอเข้ารับการรักษา ซึ่งผู้ที่จะกลับบ้านถ้าเข้ามาสู่ระบบการดูแลของทางอบจ.นครสวรรค์ เชื่อว่าจะเป็นการคัดกรอง จะผู้ติดเชื้อไม่ติดเชื้อและรอดูอาการได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะนำส่งกลับบ้าน อันจะเป็นการลดภาระของโรงพยาบาลสนามที่ต้องเพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่ 3 และ กำลังจะเพิ่ม แห่งที่ 4 อีกต่อไป

ในการดำเนินการนั้น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวยืนยันว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะทำให้ดีที่สุด ตามเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่จาก สป.สช. รวมทั้งจะจัดหาแพทย์ เข้ามาดูแลตรวจสุขภาพ ช่วยเหลือในระบบการบริหารจัดการ การดูแลขยะ ติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัย”

สุดท้ายพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า “คนนครสวรรค์ต้องไม่ฆ่าตัวตาย คนนครสวรรค์ต้องได้กลับนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ พร้อมจะดูแลทุกคนเป็นอย่างดี พร้อมจัดส่งรถไปรับทุกคน ทุกที่ ในประเทศไทย ขอให้ติดต่อเข้ามา”
////

Related posts