#วิทยากรให้ความรู้ในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอนพิเศษ ” คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมรับมือสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ “

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอนพิเศษ ” คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมรับมือสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ ” ถ่ายทอดสดผ่านเพจ เฟสบุคคณะแพทยศาสตร์ มช. และ เพจ “สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

รับชมรายการย้อนหลัง :
https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/116015443987331/

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts