#กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 และมอบอาหารปรุงสุก

#เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 และมอบอาหารปรุงสุก จากครัวกาชาดเคลื่อนที่ ร่วมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19 พร้อมน้ำดื่มสะอาด และขนม จำนวน 100 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อ บ้านบ่อพลับ หมู่ที่ 3 และ บ้านอู่เฆ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์


จากนั้นได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานฯ ณ โดมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลโกรพระ ซึ่ง จัดเตรียมไว้เป็นโรงพยาบาลสนาม ของอำเภอโกรกพระ ร่วมกับ นาย ปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/789299601735099

Related posts