#ที่ประชุมร่วมผู้นำนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ประชุมร่วมผู้นำนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติ

1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4,500 บาท
.
2. ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
.
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
.
https://www.facebook.com/cmuofficial/photos/a.428183567248800/4346308232102961/

Related posts