#ขั้นตอนการรับนักศึกษาแพทย์กลับจากพื้นที่ควบคุม/ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการรับนักศึกษาแพทย์กลับจากพื้นที่ควบคุม/ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยทีมบริหาร ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ AcadeMed+

(ถ่ายทำเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ก่อนที่ ศบค.จะมีมาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น)

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://bit.ly/3rlGCQo
Youtube : https://bit.ly/3eYlNpl
Website : https://bit.ly/3eI6jW2
Line @MedCMU : https://bit.ly/3iywFuY
Telegram : https://bit.ly/3BoMr47
Twitter : https://bit.ly/3xWN4j8
Blockdit : https://bit.ly/3rsvelU
Instagram : https://bit.ly/3xX6PqK

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ส่งยาทางไปรษณีย์

Related posts