#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 ก.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 9 ราย

ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 ราย

ผู้ป่วยที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย และ

มีผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ จำนวน 9 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

ติดต่อผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3ydi3bd
Twitter : https://bit.ly/3xPvU77
Blockdit : https://bit.ly/3kD5Kk6
Line @MedCMU : https://bit.ly/2VUYqpK
Telegram : https://bit.ly/3BpfAfG
Instagram : https://bit.ly/3hTB10E
Facebook : https://bit.ly/3wR8Za9

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts