#Hot Line รับกลับบ้าน อบจ.เตรียมเปิดสายด่วน พร้อมรับคนกลับบ้าน ร่วม ศบค./ สป.สช./ สสจ./ สปร. บริการครบวงจร ตรวจ รับ ส่ง กิน นอน พัก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายก อบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. หน.สำนักปลัด และผู้อำนวยการกอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ นายวงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สป.สช.) จังหวัดนครสวรรค์ และ นางสาวบุษกร สุรรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนชาวนครสวรรค์ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับบ้าน ที่มีระบบดูแล ช่วยเหลือ คัดกรองอย่างปลอดภัย ถูกหลักอนามัย

ทั้งนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า “เห็นข่าวประชาชนตกทุกข์ได้ยาก อยู่อย่างลำบาก อดอยากยากแค้น ขาดแคลนที่พักรักษาตัว หลายรายถึงกับฆ่าตัวตาย นอนข้างถนนรอตรวจ นอนตายรอเตียงอบจ.นครสวรรค์อาสาที่จะเข้ามาช่วยเหลือทั้งหมดทุกกระบวนการ พร้อมดูแลประชาชนชาวนครสวรรค์ที่อยู่ต่างจังหวัดทุกที่ หากมีความต้องการกลับบ้าน ทางอบจ.นครสวรรค์ เตรียมเปิดสายด่วน เพื่อประสานงานติดต่อรับคนที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าทุกรอบที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมามีประชาชนกลับภูมิลำเนา แล้วไม่ได้รับการตรวจสอบคัดกรองแยกประเภท รวมถึงการกักตัวแยกจากครอบครัว และตรวจหาเชื้อก่อนส่งกลับบ้าน เมื่อมีผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการไปอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นมาก และโรงพยาบาลสนามจึงเริ่มไม่พอ ซึ่งอาจจะทำให้ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นอีก ถ้ายังไม่มีระบบคัดกรองคนเดินทางกลับบ้าน จะทำให้การติดเชื้อไม่ลดลง เราจำเป็นต้องจัดกระบวนการรับคนกลับบ้าน เพื่อเป็นการลดภาระของประชาชน ลดต้นทางของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเตรียมจัด Community Isolation หรือ CI ของ อบจ.”

นายกกล่าวต่ออีกว่า “ทางอบจ.พร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางกลับบ้านทั้งหมดโดยใช้สถานที่ของ อบจ.ทั้ง 2 แห่ง คือ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ รวมทั้งการจัดเตรียมรถเพื่อรับคนที่ต้องการกลับบ้าน เมื่อ ศบค.เห็นชอบ อบจ.พร้อมเปิดสายด่วนดำเนินการทันที ทาง อบจ.จะร่วมประสานงานกับ สป.สช.เตรียมการหาสถานที่นัดหมาย ทำการตรวจ คัดแยก ก่อนจะพาเดินทางกลับ และนำมาเข้าที่ศูนย์พักคอย รอดูอาการ 14 วัน โดยทาง อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่เดินทาง กิน อยู่ เครื่องใช้จำเป็น รวมไปถึง เตียง มุ้ง ที่นอน ผ้าห่ม และจะทำการตรวจหาเชื้อโควิดให้ปลอดภัย ก่อนพาส่งกลับบ้านอย่างปลอดโรค”

ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมร่วมกับทาง สป.สช. ถึงวิธีการดำเนินการและรายละเอียดต่างๆ ยังมีเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ที่จะต้องผ่านความเห็นชอบ และต้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด(ศบค.) ซึ่งได้มีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ เพราะยังมีรายละเอียดอื่นอีกที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกันทั้งกระบวนการ

สำหรับความคืบหน้า ทาง สป.สช. จะประสานงานทำความเข้าใจกับทางสาธารณสุขจังหวัด และ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รวมทั้งคณะผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งประเด็นสำคัญคือ ศบค.จังหวัดให้ความสำคัญกับการตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นกาจแก้ปัญหาที่ดีแบบหนึ่ง แต่เป็นปลายเหตุมากกว่า ส่วนการจัดตั้งศูนย์พักคอยจะเป็นการทำงานเชิงรุก ตัดต้นตอและยับยั้งก่อนที่เชื้อจะแพร่กระจายออกไปจนไม่สามารถควบคุมได้
////

Related posts