#นายกวิรัช และ รองไพลิน โตอิ้ม “มอบด้วยใจ ไปด้วยกัน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และนางวรรณา สังข์ทอง เลขาณุการนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนจาก ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นำผลิตภัณฑ์จากปลาร้าจ่ารัช และผลไม้

มอบให้ปลัดอำเภอโกรกพระ
และ สมาชิก อส. ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. , ตำรวจ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยครั้งนี้มอบให้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน
เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ภาพ ปาริฉัตร
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts