#นายกวิรัช โตอิ้ม “ทำประกันภัยอุบัติเหตุ ให้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
โดยมีวาระการประชุม
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ดูแลบุคลากรโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือ งดออกนอกพื้นที่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เรื่อง ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรี และนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ใช้งบประมาณส่วนตัว ทำประกันภัยอุบัติเหตุ ให้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน จะได้รับความคุ้มครองทุกความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จ่าย 1 ปี คุ้มครอง 1 ปี ประกันอุบัติเหตุที่พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท ต่อครั้ง เสียชีวิตจ่ายสูงสุด 300,000 บาท
เรื่อง การจัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ บุคลากร เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพของสมาชิกและเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไร เรื่อง อื่นๆ

ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts