#ไม่มีระดับความดันโลหิตที่ห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19

ยกเว้น กรณีเดียวที่ให้พิจารณาเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป

คือ กำลังอยู่ในภาวะความดันโลหิตสูงฉุกเฉินวิกฤต

โดยมีอาการอื่นแสดงร่วมด้วย ได้แก่ 😮‍💨หอบเหนื่อย
😔ซึม
😵 ชัก
🤢ไตวายเฉียบพลัน

** ผู้มีความดันโลหิตสูง🩸**
ไม่ต้องงดยาลดความดันก่อนฉีดวัคซีน

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/2UtxRrp
Facebook : https://bit.ly/3xW1ZKG
Telegram : https://bit.ly/3ezsH3U
Blockdit : https://bit.ly/3zfvqr5
Instagram : https://bit.ly/3eznzwA
Twitter : https://bit.ly/3rnhIQv:
Line @MedCMU : https://bit.ly/2Uu8wgT

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ผลตรวจโควิดสวนดอก

Related posts