#พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี(ประเทศไทย)จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการศึกษาภาค เหนือ 6 สถาบัน ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยพะเยา,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,วิทยาลัยอาชีพฝาง,วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี(ประเทศไทย)จำกัด ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนของแต่ละสถาบันให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้แก่ บุคลากรของภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ที่ผ่านบริษัทฯได้มีความร่วมมือและสนับสนุนสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวแมติกส์ที่ดีที่สุดสู่นักเรียนนักศึกษาและวิศกร โดยสนับสนุน การฝึกอบรมให้ครูผู้สอน(Train the trainer)สนับสนุนอุปกรณ์นิวแมติกส์เพื่อการศึกษา รวมไปถึงรับนักศึกษาฝึกงาน และเปิดตัวโครงการการศึกษา(TEP)ของบริษัท เอส.เอ็ม.ซีฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะได้ประโยชน์กับทุกๆฝ่าย

Related posts