#นายกวิรัช และ รองไพลิน โตอิ้ม “มอบด้วยใจ ไปด้วยกัน”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และนางวรรณา สังข์ทอง เลขาณุการนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนจาก ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหักนำผลิตภัณฑ์จากปลาร้าจ่ารัช และผลไม้ มอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

ตั้งแต่ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี ณ บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อย ม่วงหัก ได้อำนวยความสะดวกและสนับสนุน ในทุกด้านตามอำนาจหน้าที่แล้ว

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรี และ นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวสนับสนุน “มอบด้วยใจ ไปด้วยกัน” เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารปรุงสุกใหม่ ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากปลาร้าจ่ารัช มอบให้กับ นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ, สมาชิก อส. ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. , ตำรวจ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่


ภาพ งานป้องกันฯ
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts