#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ พร้อมคณะ ร่วมรับมอบข้าวสารอินทรีย์ จากกองบุญข้าวดาราภิรมย์ปันสุข

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ พร้อมคณะ ร่วมรับมอบข้าวสารอินทรีย์ จากกองบุญข้าวดาราภิรมย์ปันสุข และมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ จำนวน 100 ถุง เพื่อให้งานสังคมสงเคราะห์ มอบต่อให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม ต่อไป เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts