##เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้ง “ครัวกาชาด เคลื่อนที่” ร่วมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และจิตอาสาจากที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก และบรรจุอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย ไข่พะโล้ น้ำพริกเผาผัด และผักสด จำนวน 548 ชุด

เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/788103285188064

Related posts