#ช่วงโควิด-19 🦠 กับ ผู้ป่วยเบาหวาน 💊ควรเตรียมยาให้เพียงพอ 🩸 หมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ช่วงโควิด-19 🦠 กับ ผู้ป่วยเบาหวาน

💊ควรเตรียมยาให้เพียงพอ
🩸 หมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
🥦 ดูแลเรื่องอาหาร
🏃🏻‍♂️ ออกกำลังกาย

🏠 เพราะการอยู่บ้านอาจทำให้มีกิจกรรมทางกายน้อยลง
🍽 แต่ทานมากขึ้น ส่งผลต่อน้ำหนักตัว และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : bit.ly/3hQbANw
Twitter : https://bit.ly/3is6sOs
Telegram : https://bit.ly/3wZaiUN
Blockdit : https://bit.ly/3rlH8hq
Line @MedCMU : https://bit.ly/3esBWTB
Instagram : https://bit.ly/3kwGFr3
Facebook : https://bit.ly/3wJwxOl

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ผลตรวจโควิดสวนดอก

Related posts