#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอแสดงความยินดี และขอเชิญร่วมส่งกำลังใจกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย กีฬาโอลิมปิก (TOKYO 2020) ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 8 ส.ค. 2564

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอแสดงความยินดี และขอเชิญร่วมส่งกำลังใจกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

กีฬาโอลิมปิก (TOKYO 2020) ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 8 ส.ค. 2564

🎖 นายศิวกร วงศ์พิณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นักกีฬาเรือพาย ประเภทกรรเชียงคู่
🎖 นางสาวจุฑามาศ จิตพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ำหนัก 51 กิโลกรัม

กีฬาพาราลิมปิก (TOKYO2020 PARALYMPIC GAMES) ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564

🎖 นางสาวดารารัตน์ อาสายุทธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ ประเภทหญิงเดี่ยว

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Related posts