#สาขาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิต “ศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้านนา”

📣 สาขาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิต “ศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้านนา” โดย พ่อครูมงคล เสียงชารี และคณะวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และร่วม 🥊🥊 การประกวดศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้านนา ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท 🏆💰

📍 รับฟังการบรรยายและสาธิต: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
📍 ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด: ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
📍 ประกาศผลผู้ชนะการประกวด: วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร***
***รับจำนวนจำกัด 80 ท่านเท่านั้น***

👉ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqb9NWHYTATuPBcu3GzaqbAOr02A0S30Vp4JrlHGZTwxUOxA/viewform

👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
สาขาการบริหารจัดการกีฬา อ.ชานนท์ ศิริประยงค์ (085-1343797),
อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี (095-2941642)

Related posts