#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมเป็นวิทยากร เวทีเสวนา ออนไลน์ สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ประเด็นเรื่อง ” เข้าพรรษาอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 “

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมเป็นวิทยากร เวทีเสวนา ออนไลน์ สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ประเด็นเรื่อง ” เข้าพรรษาอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ” ร่วมกับพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และ พระครูอุเทนปัญญารังษี ประธานพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของวัดและชุมชน สร้างความปลอดภัยกับญาติโยมในการเข้าร่วมทำบุญตามประเพณีในวันเข้าพรรษา และหาแนวทางในการจัดการป้องกันที่เหมาะสมไม่ให้วัดกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts