#สวมหน้ากาก 2 ชั้น 😷 ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงถึง 90% 🦠

😷 โดยสวมหน้ากากอนามัย ทับด้วยผ้า

👥 เมื่อต้องอยู่ในที่แออัดเป็นเวลานาน
🗣 และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือต้องใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3hKS7gY
Twitter : https://bit.ly/3xRhjba
Telegram : https://bit.ly/3rjGAs0
Line @MedCMU : https://bit.ly/36XJiKN
Blockdit : https://bit.ly/3xSVHLG
Instagram : https://bit.ly/3hJY4ec
Facebook : https://bit.ly/3kuAaVD

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#สวมหน้ากาก 2 ชั้น

Related posts