“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

พ่อเมืองเวียงพิงค์ วางมาตราการเข้มประสานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังติดตามการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะคลัสเตอร์ใหม่ จัดการสกัดกั้นอย่างเด็ดขาด ตัดตอนการระบาดอย่างเคร่งครัด

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

****************************

เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์เพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์ เตรียมยกระดับเพิ่มการตรวจคัดกรองจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหากเดินทางเข้าเชียงใหม่ และยังพบผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง เปิดร้านและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านหลัง 3 ทุ่ม

ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน  พบติดเชื้อ 52 ราย คลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนศรีจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมเป็น 11 ราย  คลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์รับจ้างเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ยังไม่พบว่า 2 คลัสเตอร์ใหม่นี้มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่

***************************

รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ประสานภาคีเครือข่ายด้านท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันหารือแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการให้บริการด้านท่องเที่ยว Standard Operation Procedures (SOP) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจที่ดีกลับคืนเมืองเวียงพิงค์

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

****************************

เชียงใหม่ – ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

********************

จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 รายใหม่ 9 ราย ในขณะที่โรงพยาบาลสนาม มีความพร้อม ในการรองรับผู้ป่วยซึ่งประชาชน สามารถบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรการแพทย์

ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน นายแพทย์สันดิ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 9 ราย รับผู้ป่วยรักษาจากจังหวัดอื่นจำนวน 6 ราย

***********************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

โดยคุณประพันธ์ สีนวล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

*****************************

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จาก บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)

ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

**************************

เชียงใหม่ – รองอธิการบดีฯ  ปฏิบัติการสอน วิชากลยุทธ์การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2ิ ทางออรไลน์ ระบบ Zoom

( 17 กรกฎาคม) ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติการสอน วิชากลยุทธ์การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ทางออรไลน์ ระบบZoom

***************************

ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ  (ศป.บส.ชน.) ร่วจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ  (ศป.บส.ชน. ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฏรจิตอาสา บ.ดอนแก้ว หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 บริเวณศาลาวัดและอุโบสถ พร้อมกับหน้ากากอนามัยให้แก่ ผญบ.หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว และชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19

***************************

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564


.
#หน่วยฯเชียงใหม่ มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรจ.พะเยา(จุน เชียงคำ)


.
#หน่วยฯตากมีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร- จ.เชียงใหม่ (ดอยเต่า)   
พื้นที่ลุ่มรับน้ำ- เขื่อนภูมิพล จ.ตาก(สามเงา)- อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ จ.เชียงใหม่(ดอยเต่า)

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนบน)

***********************

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 อ.แม่ริม เชียงใหม่ เฝ้าติดตามสภาพอาการในช่วงฤดูฝน เมื่อเกิดมรสุม ในพื้นที่เสี่ยงเชิงเขา เพื่อเตรียมเตือนภัยประชาชน เฝ้าระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ตลอด 24 ชั่วโมง  ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 อ.แม่ริม เชียงใหม่ (กรมทรัพยากรน้ำ)

***********************

กระทรวงพลังงาน .ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “แนวทางการลดต้นทุนพลังงานด้วยเทคโนโลยี Smart Farm”รับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของฟาร์ม ในวันพุธที่ 21 ก.ค.64 เวลา 9:00 – 12:00น.

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีผ่านโปรแกรมZoom เพียงลงทะเบียนผ่านQR Codeเพื่อรับรายละเอียดการสัมมนา หรือคลิก 👇👇
https://forms.gle/jgLYixpP7Fo62pvS6

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

**********************

ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  เกาะติดทุกสถานการณ์ ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน อย่างมีคุณภาพ สมเป็นนักข่าวรุ่นเก่าชาวเวียงพิงค์ ที่มีคุณภาพ

นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่

*******************************

คู่หูรู้ใจ สนับสนุนงานข่าวประธานฯ อย่างใกล้ชิด เฝ้าติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอประชาชน รับทราบอย่างต่อเนื่อง เตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโควิด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

********************************

รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างรวดเร็ว แจ้งข่าาวสารที่เป็นประโยขน์จากคณะแพทย์ศาสตร์ – โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้ประชาชน ผู้ป่วย รับทราบทันต่อสถานการณ์ เพื่อเตรียมตัวในการเข้ารับบริการ อย่างทันท่วงที

**************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

****************************

เสริมสร้างพลังกาย ส่งเสริมกำลังใจ “ช้างเผือก” เชียงใหมยูไนเต็ด ร่วมรับประทานอาหารกับผู้จัดการคนเก่ง

“มาดามออม” ศรีโสภา โกฏคําลือ ผู้จัดการทีมเชียงใหม่ ยูไนเต็ด นำทัพนักเตะ และทีมสต๊าฟรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกัน ณ Pizzamania & Steakhouse หลังจากฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

****************************

แฟนคลับเป็นกำลังใจ ร่วมอวยพร “เค” ทศพล ลาเทศ สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ปราการหลังจอมแกร่งของสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด 

#เชียงใหม่ยูไนเต็ด  #CMUTD #เชียงใหม่ลุยไทยลีก #ทีมเชียงใหม่เพื่อคนเชียงใหม่

***************************

“เชียงใหม่ เอฟซี” ขอขอบคุณ “บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด” ผู้สนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายภาพอย่างเป็นทางการของสโมสรฯ

เพื่อสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในการแข่งขันฟุตบอลและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งฤดูกาล 2021/22⁣

****************************

รายชื่อนักรบโคขาวล่าสุด “ลำพูนวอริเออร์   อัพเดท รายชื่อแข้งโคขาว ลุยศึกไทยลีก   ฤดูกาล 2021/2022 

******************************

“คาวบอย” แม่โจ้ยูไนเต็ด มีคติประจำใจของพวกเขาก็พร้อมลุยเเล้วปีนี้

***********************************

**********************

********************

ัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ เราพร้อมยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส Covid-19 ด้วยน้ำยา Nano 9 Silver พ่นระบบ ULV. ฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% ปกป้องยาวนาน 21 วัน เป็นมิตรกับมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

**************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

 

 

Related posts