#ชมรมคนรักหนองปลิงทอดผ้าป่าสามัคคีปฎิสังขรณ์หลังคากุฏิวัดเขมิราฏร์ ประสบความสำเร็จเกินคาด

เมื่อเวลา 07.30 น. วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม. 2564 ดร.พลกฤต. หิรัณย์เศรณี. ประธานชมรมคนรักหนองปลิง และนาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิง.

นำคณะกรรมการบริหารสมาคมคนรักหนองปลิง ประกอบด้วย ผอ.สมชาย สมรภูมิ นางสาวญาณนภา. พูลเกลี้ยง. นางสาวกนกนุช. หมีทองและสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิงไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลกับชาวบ้าน. ณ วัดเขมิราฎร์ (อ่างหิน) หมู่ที่ 3. ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อนำเงินบริจาคและทำบุญที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคึการกุศลสมทบทุนปฎิสังขรณ์หลังคากุฏิวัดเนื่องจากทรุดโทรมมาก โดยมีผู้ใจบุญร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น. 20,000.- บาท.

Related posts