#รองอธิการบดี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ปฏิบัติการสอน วิชากลยุทธ์การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาโทชั้นปีที่2ทางออรไลน์ ระบบZoom

วันนี้ ( 17 กรกฎาคม) ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ 

 

ปฏิบัติการสอน วิชากลยุทธ์การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาโทชั้นปีที่2ทางออรไลน์ ระบบZoom

Related posts