#ประชุมโครงการพื้นที่ต้นแบบดอยอินทนนท์ (อินทนนท์โมเดล) ครั้งที่ ๓/๖๔ ส่วนกองทัพอากาศ ผ่านการประชุมทางไกล (ระบบ Zoom)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพื้นที่ต้นแบบดอยอินทนนท์ (อินทนนท์โมเดล) ครั้งที่ ๓/๖๔ ส่วนกองทัพอากาศ ผ่านการประชุมทางไกล (ระบบ Zoom) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

โครงการอินทนนท์โมเดล มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดไฟป่าในดอยอินทนนท์ รวมถึงแก้ปัญหาและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของดอยอินทนนท์ ให้กลับมาใสสะอาด มีอากาศที่สดชื่น รวมถึงทำให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่มีสุขภาพดีและมีความสุข ทั้งนี้ จะเริ่มจากการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่ต้นเหตุ โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ป่า ให้เป็นการวนปลูกและเกษตรผสมผสาน

เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำให้สามารถอำนวยน้ำที่สะอาดเพียงพอและไหลสม่ำเสมอตลอดปี รวมถึงเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของดอยอินทนนท์ไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ปัญหาภัยแล้ง และไฟป่า ฝุ่นควัน ที่ต้นเหตุแบบเบ็ดเสร็จ และเพื่อเป็นการรักษาคุณค่าของดอยอินทนนท์ในมิติทางจิตวิญญาณอีกด้วย

Related posts