#นายกวิรัช โตอิ้ม “รับการประเมินการบริหารจัดการที่ดีระดับประเทศ”


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบสุดท้ายระดับประเทศ) ผ่านระบบออนไลน์ กับการทำงานนวัตกรรม กู้ชีพ ETCS รวดเร็ว รอดชีวิต พิชิตความพิการ สร้างมาตรฐานสู่สากล ณ ห้องประชุม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

ภาพ สำเริง

ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts