#ตำรวจตระเวนชายแดน และ นสต.จำนวน 24 นาย ร่วมกับกำลังพลจาก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 10 นาย บริจาคโลหิต

พ.ต.ท.นพกุล ไชยกล รองผู้กำกับการ 6 ฯ รักษาราชการแทน ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน และ นสต.จำนวน 24 นาย ร่วมกับกำลังพลจาก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 10 นาย บริจาคโลหิต

ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ทนพ.บรรพต แสงคํานาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต และ ทนพญ. ไพรจิตร ตานัน หัวหน้าหน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิต งานธนาคารเลือด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts