#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 38,000 บาท จากคุณภูมิใจ บุรุษพัฒน์ ผู้แทนคุณเผ่าทอง ทองเจือ ที่บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 38,000 บาท จากคุณภูมิใจ บุรุษพัฒน์ ผู้แทนคุณเผ่าทอง ทองเจือ ที่บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สำหรับจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts