#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 38,000 บาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 38,000 บาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณประพันธ์ สีนวล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ที่บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สำหรับจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts